Råd og utvalg


I Nærøysund Kirkelige Fellesråd har vi nå 2 menigheter. Nærøy menighet og Vikna menighet.

På denne siden kan du finne informasjon om de forskjellige rådsmedlemmene og møtebøker for rådene.