Kontaktinformasjon


Nærøysund kirkelige fellesråd

Postadresse: Sentrumsgata 8, 7970 Kolvereid

Telefon: 74 39 54 00

Epost: post.naroysund@kirken.no

 

Besøksadresser:

Hovedkontor - Kolvereid:  Sentrumsgata 8, 7970 Kolvereid. Kontortid: Tirsdag, onsdag og torsdag, kl. 10-14

Vi vil ha ulåst dør også utenom åpningstidene, dere er velkommen inn hvis vi er tilstede. Er døren låst, kan dere ringe og avtale tid. 

 

Følg oss på Facebook: "Kirkene i Nærøysund"

Følg Den norske kirke på Facebook

 

Kirkeverge

Britt Tove Edvardsen

90143673

Send e-post

Sokneprest Nærøy

Donata Faustmann

92012481

Send e-post

Kirketjener-Gravplassarbeider

Stig Gartland

91001424

Send e-post

Sokneprest Vikna

Ann Kristin Avdem Grande

41211974

Send e-post

Konsulent/Kirkeverge Leka

Arild Hestø

90860814

Send e-post

Leder i Nærøysund kirkelige fellesråd

Aslaug Wibeke Johansen Hestø

48249248

Send e-post

Organist

Erika Jonite

90055182

Send e-post

Sekretær

Ingebjørg Ellingsen Kornerud

74395400

Send e-post

Kirketjener-Gravplassarbeider

Terje Kvalø

41636509

Send e-post

Kirketjener-Gravplassarbeider

Inge Kvernvik

95171509

Send e-post

Prest

Rønnaug Torland Løvrød

90870387

Send e-post

Kirketjener-Gravplassarbeider

Yngve Pedersen

97976084

Send e-post

Kantor

Dan Øistein Ramstad

90157520

Send e-post

Menighetsarbeider trosopplæring

Eldrid Kristine Sørstrøm Ramstad

90400049

Send e-post

Driftsleder

Steve Skarstad

94843885

Send e-post

Organist

Fredrik Skreddernes

91847421

Send e-post