Kontaktinformasjon


Nærøysund kirkelige fellesråd

Postadresse: Sentrumsgata 8, 7970 Kolvereid

Telefon: 74 39 54 00

Epost: post.naroysund@kirken.no

 

Besøksadresser:

Hovedkontor - Kolvereid:  Sentrumsgata 8, 7970 Kolvereid. Kontortid: Tirsdag, onsdag og torsdag, kl. 10-14

Avdelingskontor - Rørvik kirke: Kjøpmannsgata 22, 7900 Rørvik. Kontortid: Mandag og onsdag, kl. 10-14

Vi vil ha ulåst dør også utenom åpningstidene, dere er velkommen inn hvis vi er tilstede. Er døren låst, kan dere ringe og avtale tid. 

 

Følg Nærøy menighetsråd på Facebook

Følg Vikna menighetsråd på Facebook

Følg Den norske kirke på Facebook

 

Kirkeverge

Britt Tove Edvardsen

90143673

Send e-post

Sokneprest Nærøy

Donata Faustmann

92012481

Send e-post

Kirketjener

Stig Gartland

48429616

Send e-post

Sokneprest Vikna

Ann Kristin Avdem Grande

41211974

Send e-post

Kirketjener

Knut Grande

91583582

Send e-post

Konsulent

Arild Hestø

90860814

Send e-post

Driftsleder

Svein Kåre Johansen

94843885

Send e-post

Sekretær

Ingebjørg Ellingsen Kornerud

74395400

Send e-post

Kirketjener

Terje Kvalø

41636509

Send e-post

Sokneprest Leka

Johannes Kvangarsnes

97133248

Send e-post

Kirketjener

Inge Kvernvik

95171509

Send e-post

Prostiprest

Anne Karine Aarmo Lysne

48167909

Send e-post

Kirketjener

Yngve Pedersen

97976084

Send e-post

Kantor

Dan Øistein Ramstad

90157520

Send e-post

Menighetsarbeider trosopplæring

Eldrid Kristine Sørstrøm Ramstad

90400049

Send e-post

Organist

Fredrik Skreddernes

91847421

Send e-post