Kontaktinformasjon


Nærøysund kirkelige fellesråd

Postadresse: Sentrumsgata 8, 7970 Kolvereid

Telefon: 74 39 54 00

Epost: post.naroysund@kirken.no

 

Besøksadresser:

Hovedkontor - Kolvereid:  Sentrumsgata 8, 7970 Kolvereid. Kontortid: Tirsdag, onsdag og torsdag, kl. 10-14

Vi vil ha ulåst dør også utenom åpningstidene, dere er velkommen inn hvis vi er tilstede. Er døren låst, kan dere ringe og avtale tid. 

 

Følg oss på Facebook: "Kirkene i Nærøysund"

Følg Den norske kirke på Facebook

 

Kirkeverge

Britt Tove Edvardsen

90143673

Send epost

Sokneprest Nærøy

Donata Faustmann

92012481

Send epost

Kirketjener-Gravplassarbeider

Stig Gartland

91001424

Send epost

Sokneprest Vikna

Ann Kristin Avdem Grande

41211974

Send epost

Konsulent/Kirkeverge Leka

Arild Hestø

90860814

Send epost

Organist

Erika Jonite

90055182

Send epost

Sekretær

Ingebjørg Ellingsen Kornerud

74395400

Send epost

Kirketjener-Gravplassarbeider

Terje Kvalø

41636509

Send epost

Kirketjener-Gravplassarbeider

Inge Kvernvik

95171509

Send epost

Prest

Rønnaug Torland Løvrød

90870387

Send epost

Kirketjener-Gravplassarbeider

Yngve Pedersen

97976084

Send epost

Kantor

Dan Øistein Ramstad

90157520

Send epost

Menighetsarbeider trosopplæring

Eldrid Kristine Sørstrøm Ramstad

90400049

Send epost

Driftsleder

Steve Skarstad

94843885

Send epost

Organist

Fredrik Skreddernes

91847421

Send epost