Bryllup


 

En ekteskapsinngåelse kan skje borgelig eller kirkelig – juridisk sett er det ingen forskjell. Men en kirkelig vigsel har et kristent perspektiv i tillegg til den juridiske siden. Handlingen har preg av å være en gudstjeneste. Det blir lest bibeltekster om ekteskapet og det blir bedt for dem som gifter seg. Ektepar som er viet borgelig, kan i ettertid velge å ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet.

Mere informasjon og nødvendige skjema til utfylling for vigsel finner du på https://kirken.no/nb-NO/bryllup/

For å melde inn ønsker om tidspunkt for vielse:
Ta kontakt kirkevergen på e-post: post.naroysund@kirken.no eller telefon 74395400.
I e-posten skriver dere navn og telefonnummer til begge som skal gifte seg, og ønsket sted og dato for vielsen.

Tilbake