Konfirmasjon


Alle kan delta i konfirmasjonstiden i Den norske kirke. Det viktigste er at du er nysgjerrig på livet og vil vite mer om kristen tro, og hva den kan bety for deg.

Alle er velkommen til konfirmasjon i kirken! 

Både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig er velkommen som konfirmant. I konfirmasjonstiden får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre – uansett hvilket utgangspunkt du har. Som konfirmant får du mange nye opplevelser, og du får lære mer om Gud og deg selv.

Du behøver ikke være døpt for å være med i konfirmasjonstiden og undervisningen som skjer der. Men du må være døpt for å delta i konfirmasjonsgudstjenesten. Hvert år velger mange ungdommer å la seg døpe i løpet av konfirmanttiden. 

For spørsmål ved konfirmasjon i Nærøy sokn, ta kontakt med sokneprest Donata Faustmann:
Tlf: 920 12 481.
E-post:
df583@kirken.no
For spørsmål ved konfirmasjon i Vikna sokn, ta kontakt med sokneprest Ann Kristin Avdem Grande:
Tlf: 412 11 974. E-post:
ag928@kirken.no

 

 

Velg kalender