Konfirmasjon


Alle kan delta i konfirmasjonstiden i Den norske kirke. Det viktigste er at du er nysgjerrig på livet og vil vite mer om kristen tro, og hva den kan bety for deg.

Alle er velkommen til konfirmasjon i kirken! 

Både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig er velkommen som konfirmant. I konfirmasjonstiden får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre – uansett hvilket utgangspunkt du har. Som konfirmant får du mange nye opplevelser, og du får lære mer om Gud og deg selv.

Du behøver ikke være døpt for å være med i konfirmasjonstiden og undervisningen som skjer der. Men du må være døpt for å delta i konfirmasjonsgudstjenesten. Hvert år velger mange ungdommer å la seg døpe i løpet av konfirmanttiden. 

For spørsmål ved konfirmasjon i Nærøy sokn, ta kontakt med sokneprest Donata Faustmann:
Tlf: 920 12 481.
E-post:
df583@kirken.no

For spørsmål ved konfirmasjon i Vikna sokn, ta kontakt med sokneprest Ann Kristin Avdem Grande:
Tlf: 412 11 974. E-post:
ag928@kirken.no

Påmelding åpner fredag 11. juni kl. 15.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFO TIL KONFIRMANTER 2022:

I tillegg til undervisningssamlinger og fellesarrangement deltar dere på 2 aktivitetsgrupper. Her er informasjon om de ulike gruppene:

Musikkgruppa: 
- Mulighet for både sang og band.
- 6 ukentlige øvelser på våren og opptreden på samtalegudstjenestene.
- Øvelser i Rørvik kirke (sang) og Hallarheim (band).

Filmgruppa:
- 5 samlinger i Rørvik kirke (okt/nov og jan/feb).
- Minst 6 deltakere og maks 15 deltakere.
- Vi ser spennende filmer som vi samtaler om etterpå.
- Ta kontakt med Johannes dersom du har spørsmål om denne gruppa:
Tlf.: 971 33 248 eller mail: jk698@kirken.no 

Idrettsgruppa:

- 5 samlinger á 2 timer.
- Idrettshallen på Val.
- Varierte aktiviteter og treninger.
- Samtaler.

Bålgruppa:
- 4 turer i Nærøysund (2 på høsten og 2 på våren).
- På lørdager og søndager.
- Godt geografisk fordelt.
- Tur, bål og aktiviteter.

Klimagruppa:
- 5 samlinger.
- Forskjellige aktiviteter med vekt på klima, miljø, skaperverket og en grønnere hverdag.
- Maks 10 deltakere.

Kreativgruppa:

- 4 samlinger (2 på høsten og 2 på våren) á 90 min.
- Nærøysundet skole.
- Forskjellige formingsaktiviteter og sløyd.
- Maks 10 deltakere.

Dramagruppa:
- 6 ukentlige samlinger og opptreden på samtalegudstjeneste.
- Øvelser på Kolvereid og Rørvik.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⇒ På gruppevalg velger dere først hovedgruppe, enten "Konfirmanter Vikna 2022" eller "Konfirmanter Nærøy 2022". Deretter velger dere 2 aktivitetsgrupper, eks: Bålgruppe og kreativgruppe. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Velg kalender