Nærøy menighetsråd


Nærøy menighetsråd for perioden 01.11.2023-30.10.2027.

Følg oss på Facebook

 

FASTE MEDLEMMER

Kine Camilla Govasli - leder - kcgovasli@outlook.com                                                 

Frank Eddy Wahl - nestleder                            

Einar Eidshaug - Representant NKF

Aslaug Wibeke Johansen Hestø - Representant NKF

Anette Sofie Duun Myhre - TO-representant, Økonomiansvarlig/kasserer

Halvor Mortensen - Vara TO

Ingrid Marie Ellingsen - Sekretær

Donata Faustmann - sokneprest

Oddvar Williksen

VARAMEDLEMMER

Stine Elisabeth Heide

Tove Lillian Skjønsberg

Aksel-Johan Ellefsen Strømsnes

Inger Helen Breivik

Tilbake