Nærøy menighetsråd


Nærøy menighetsråd for perioden 01.11.2019-30.10.2023.

Følg oss på Facebook

 

FASTE MEDLEMMER

Kine Camilla Govasli - leder - kcgovasli@outlook.com                                                 

Egil Kjølsøy - nestleder                            

Einar Eidshaug

Halvor Mortensen

Aslaug Wibeke Johansen Hestø

Åge Hermann Haugerøy

Svanhild Rosenvinge

Tove Lillian Skjønsberg

Donata Faustmann - sokneprest

 

VARAMEDLEMMER

Annelise Signy Valen Johansen

Sturla Petter Rosenvinge

Tone Annie Eliassen

Lill Elise Reppen

Svein Are Øiangen

Gerd Helene Holmvik

Tilbake