Vikna menighetsråd


Vikna menighet for perioden 01.11.2023-30.10.2027

Følg oss på Facebook

 

FASTE MEDLEMMER

Brian Sønderager Pelle - Leder - pellebrian@outlook.com

Kristin Aksnes Wigdahl - Nestleder

Sangeetha Maria Skarstad - Representant NKF

Kim Roger Urdshals - Representant NKF

Ann-Helen Hellesø

Nina Lise Haugvik

Ann Kristin Avdem Grande - sokneprest

 

VARAMEDLEMMER

Aslaug Kristine Henrikø Waagø

Kristin Kjønsø

Maria Husby - Representant TO

Thor Bugge Lanesskog - Økonomiansvarlig/kasserer

Tilbake