Nærøysund kirkelige fellesråd


Nærøysund kirkelige fellesråd består av to representanter fra hvert av menighetsrådene i Nærøy og Vikna, en geistlig oppnevnt prest og en kommunal representant. Kirkevergen er sekretær. Fellesrådet er valgt for perioden 01.12.2019-30.11.2023.

 

FASTE MEDLEMMER

Einar Eidshaug - Nærøy MR - leder

Bjørn Endre Buvarp - Vikna MR - nestleder

Aslaug Wibeke Johansen Hestø - Nærøy MR

Brian Sønderager Pelle - Vikna MR

Donata Faustmann - geistlig representant

Amund Hellesø - kommunal representant

Britt Tove Edvardsen - kirkeverge

 

VARAMEDLEMMER

Kine Camilla Govasli - Nærøy MR

Egil Magnus Kjølsøy - Nærøy MR

Ida Andrea Nogva - Vikna MR

Kåre Vågø - Vikna MR

Frode Askekjær - geistlig represetant

Terje Settenøy - kommunal representant

Tilbake