Gjenåpning av kirkene i korona-tider


Det er nå kommet nye oppdaterte bestemmelser for gudstjenester og kirkelige handlinger, og det er nå utvidet til 200 deltakere såfremt alle kan holde minst en meter avstand.   

Les mer

 

Gjenåpning av kirkene i korona-tider


Det er nå kommet nye oppdaterte bestemmelser for gudstjenester og kirkelige handlinger, og det er nå utvidet til 200 deltakere såfremt alle kan holde minst en meter avstand.   

Les mer

 

Intervju med påtroppende prost Frode Askekjær


Utholdenhet, kunsten å bakse med elementene og viktigheten av å ta seg i mål! Les avtroppende prost Håkons intervju med påtroppende prost Frode som kommer til Namdalen til høsten. 

Les mer

 

Intervju med påtroppende prost Frode Askekjær


Utholdenhet, kunsten å bakse med elementene og viktigheten av å ta seg i mål! Les avtroppende prost Håkons intervju med påtroppende prost Frode som kommer til Namdalen til høsten. 

Les mer

 
 

Utsettelse av konfirmantjubileum for 2020

Alle årets konfirmantjubileumer er utsatt til neste år pga. koronasituasjonen.   

Les mer

 

Kirkeskipet på plass i Rørvik kirke

I forbindelse med ferdigstillelsen av ny kirke i Rørvik har det vært viktig for Vikna menighetsråd å ta med seg noe av historien fra gammel...

Les mer

 

Kirkens SOS Trøndelag

Kirkens SOS er kirkenes forlengede arm inn i mange hus og hjem og samtalerom også nå om dagen. Det er ca. 100 frivillige og ansatte som bet...

Les mer

 

Brosjyre Konfirmasjon 2021

Konfirmant 2021  Alle døpte og tilhørige i 2006-kullet får brosjyren i posten i uken etter påske.

Les mer