Oppdaterte retningslinjer pr. 23. februar 2021 for kirkene i korona-tider


Fra 23. februar er den nasjonale Covid-19-forskriften endret slik at kirken kan ta imot inntil 100 deltakere i faste, tilviste plasser. Merk at seremonirommets størrelse overstyrer antall personer – avstandskravet må ivaretas.

Les mer

 

Oppdaterte retningslinjer pr. 23. februar 2021 for kirkene i korona-tider


Fra 23. februar er den nasjonale Covid-19-forskriften endret slik at kirken kan ta imot inntil 100 deltakere i faste, tilviste plasser. Merk at seremonirommets størrelse overstyrer antall personer – avstandskravet må ivaretas.

Les mer

 

Fasteaksjonen 2021


DA er fasteaksjonen 2021 i gang - også her i Nærøysund. Konfirmantene i Nærøy og Vikna menighet har opprettet en digital bøsse for å samle inn penger til årets fasteaksjon.

Les mer

 

Fasteaksjonen 2021


DA er fasteaksjonen 2021 i gang - også her i Nærøysund. Konfirmantene i Nærøy og Vikna menighet har opprettet en digital bøsse for å samle inn penger til årets fasteaksjon.

Les mer

 
 

Søk på gravplassene

Nå har vi fått en ny funksjon på hjemmesiden vår som heter "Søk på gravplassene".

Les mer

 

Gravplassvedtekter for Nærøysund kommune

Her finner dere lokale vedtekter for pravplassene i Nærøysund kommune. 

Les mer

 

Kirkens SOS Trøndelag

Kirkens SOS er kirkenes forlengede arm inn i mange hus og hjem og samtalerom også nå om dagen. Det er ca. 100 frivillige og ansatte som bet...

Les mer