Dåp


Velkommen til dåp. 

Dåpen er et tegn på Guds kjærlighet til alle mennesker, og en gave som det bare er å ta imot, uansett når i livet vi døpes. Barn, unge og voksne er like velkomne til dåp. Den som døpes blir medlem i Den norske kirke.

Alle som ønsker å døpe barnet sitt er velkommen i kirken. Du velger selv når du ønsker å døpe barnet. Det vanligste er at barn døpes når de er tre-fire måneder gammel, men det er aldri for sent å bli døpt. Endel ungdommer velger å la seg døpe før konfirmasjon. Vi har lang tradisjon for å døpe barn i Norge, og det gjør dåpen til en høytidelig begivenhet.

Faddere

Hvert barn som blir døpt, skal ha minst to faddere. En fadder må ha fylt 15 år og som hovedregel være medlem av Den norske kirke. Medlemmer av andre kirkesamfunn kan være faddere så lenge de aksepterer barnedåp. Det er presten som ser til at valget av faddere svarer til disse forutsetningene.

Å være fadder oppleves for mange både som en stor glede, tillit og ansvar. Mange får et spesielt forhold til barnet de er fadder til. Det er ingen fasit på hva en fadder skal gjøre, det er mange måter å følge opp fadderløfte på. Noen bruker dåpsdagen til å finne på noe sammen med fadderbarnet sitt eller sender en liten dåpshilsen. Å ha omsorg for barnet, hjelpe til at barnets tro kan ha en plass i hverdagen og be for barnet opplever mange som gode fadderoppgaver. Det innebærer ingen juridiske forpliktelser å være fadder.

Dersom man skal døpe barnet sitt et annet sted enn der man bor, skal man ta kontakt med egen menighet for å avtale dåpssamtale. 
 

Dåpspåmelding

 
Ta kontakt med oss dersom du har andre spørsmål om dåpen, datoer eller lignende.
E-post: ie447@kirken.no eller tlf: 743 95 400.
Tilbake