Gravferd


Når vi opplever dødsfall i familien, er det mange spørsmål som melder seg når det gjelder gravferd. 

 

Nærøysund kirkelige fellesråd har ansvar for forvaltningen av gravplassene i Nærøysund og arrangerer kirkelige begravelser for menighetene i Nærøysund. 

Ved dødsfall tar vanligvis familien direkte kontakt med begravelsesbyrået som de ønsker å benytte, og på vegne av familien vil begravelsesbyrået videreformidle opplysninger knyttet til gjennomføring av gravferden til kirkekontoret. Pårørende kan også ta direkte kontakt med kirkekontoret for å melde dødsfall. 

Gravsted - Gravferden skjer vanligvis i det soknet der den som er død, var bosatt. Dersom en ønsker gravferden fra en annen kirke, må en selv eller begravelsesbyrået ta kontakt med kirkekontoret på stedet og gjøre avtale om det.

Tid for gravferd reguleres av gravferdsloven og det skal normalt skje innen 10 virkedager etter dødsfallet. Dag og tidspunkt for gravferden er det kirkekontoret som koordinerer og fastsetter. Det blir utført innenfor ordinær kontortid. I Nærøysund koordineres dette av driftsleder, tlf. 94 84 38 85

Prest tar kontakt med pårørende når den har fått melding om gravferden, og gjøre avtale om en samtale. Presten vil samtale om hvordan gravferden skal foregå, om kransepålegging, evt. minneord fra familien og andre innslag. Tekster som en ønsker å benytte skal godkjennes av presten og musikken av kirkemusikeren. 

Se også lovbestemmelser om gravferd i Norge i Gravferdsloven av 1996.

 

Søk på gravplassene

 

Tilbake