Søknadsskjema for leie av kirkebygg


Her finner du søknadsskjema for leie av kirkene i Nærøysund. (Det er eget skjema for leie av Rørvik kirke) 

SØKNAD OM LEIE AV KIRKE 

 

Søknad om leie av kirkene i Nærøysund kommune til konsert og andre musikk-arrangement sendes til Nærøysund kirkelige fellesråd, mail: post.naroysund@kirken.no 

Vi ber om dere gjør dere kjent med utleiereglementet for Nærøysund kirkelige fellesråd. 

 

Leietaker 

 

Orgnr/personnr: ……………………………………………….. 

Kontaktperson: ……………….……………..………………….……  

Tlf: ……………………... 

Mail: …………..……………………………..  

 

Fakturaadresse: ………………………………………………. 

 

Arrangement 

 

 

Hvilken kirke ønskes leid 

   Foldereid          Kolvereid       Salsbruket          Valøya             

   Gravvik             Lundring        Steine        

   Garstad             Torstad 

Tidspunkt for arrangement 

Dato                                           Klokkeslett – tidsrom (til- fra) 

 

Øvelsestidspunkt - rigging 

Dato                                           Klokkeslett 

Program  

Noter/tekster 

Skal legges ved søknaden 

    Program vedlagt 

    Noter/tekster er vedlagt 

    Program/noter/tekster ettersendes i løpet av kort tid 

Bruk av kirkens lydutstyr 

Gjelder kun Foldereid   q 

Bruk av kirkens instrumenter 

    Kirkeorgel             Piano 

Billettsalg, kollekt 

    Billettsalg, oppgi billettpris: ………..        

    Kollekt 

Uleie-reglement 

    Bekrefter at vi har lest og forstått utleiereglementet for Nærøysund kirkelige fellesråd 

Dato og underskrift av søker 

Dato                         Underskrift 

 

Søknad behandlet 

    Søknad innvilget.  

Faktura for utleie vil bli sendt ut.  

 

    Søknad avslått. Begrunnelse:  

 

 

 

Dato                         Underskrift 

 

Tilbake