Søk på gravplassene


Nå har vi fått en ny funksjon på hjemmesiden vår som heter "Søk på gravplassene".

 

Nå kan man søke på navn til gravlagte i Nærøysund fra hjemmesiden vår.
Her kan du finne fødselsdato, dødsdato og hvilken gravplass vedkommende er gravlagt på. 

https://naroysund.menigheter.no/Artikler/Artikkeldetaljer/ArticleId/4/Gravferd

Tilbake