Søk på gravplassene


Nå har vi fått en ny funksjon på hjemmesiden vår som heter "Søk på gravplassene".

 

Nå kan man søke på navn til gravlagte i Nærøysund fra hjemmesiden vår.
Her kan du finne fødselsdato, dødsdato og hvilken gravplass vedkommende er gravlagt på. 

Du kan også finne tid og sted for når begravelsesseremonier skal finne sted hvis du klikker på "Seremonier" på søkesiden.

Klikk på denne linken for å søke: http://www.ecclesia.no/public/user_naeroey/

Tilbake