Søk på gravplassene


Vi har en funksjon på hjemmesiden vår som heter "Søk på gravplassene".

Her kan man søke på navn til gravlagte i Nærøysund fra hjemmesiden vår.
Her finner du fødselsdato, dødsdato og hvilken gravplass vedkommende er gravlagt på. 

Du kan også finne tid og sted for når begravelsesseremonier skal finne sted hvis du klikker på "Seremonier" på søkesiden.

Klikk på denne linken for å søke: http://www.ecclesia.no/public/user_naeroey/

Tilbake