Utsettelse av konfirmantjubileum for 2020


Alle årets konfirmantjubileumer er utsatt til neste år pga. koronasituasjonen. 

 

 

Menighetsrådene i Nærøy og Vikna sokn har valgt å utsette de planlagte konfirmantjubileumene for 2020 til 2021. Dette skyldes koronasituasjonen. Konfirmantjubilantene er i en utsatt aldersgruppe med økt risiko. 

Vi håper vi kan gjennomføre de tradisjonelle jubileumene igjen i 2021, og da vil også jubilantene for 2020 bli invitert. 

Tilbake