Konfirmantjubileum i Nærøy Menighet 2023


Markeringen av 50-, 60- og 70- års konfirmantjubilanter i Nærøy menighet, vil bli gjort på en ny måte fra sommeren 2022. 

Fra sommeren 2022 blir konfirmantjubilantene invitert til å delta på gudstjenester, men får ikke personlig skriftlig invitasjon sånn som det er gjort tidligere. Menighetsrådet vil heller ikke lenger være arrangør for middager eller andre sosiale sammenkomster.

Hver sommer kommer det til å bli satt av 5 gudstjenester, der jubilantene blir markert og får en liten oppmerksomhet fra menigheten.

I 2023 BLIR DET FØLGENDE DATOER:

16.07.23 kl. 11.00 – Foldereid kirke

30.07.23 kl. 10.45 - Salsbruket kirke

30.07.23 kl. 14.00 – Lundring kirke

13.08.23 kl. 11.00 - Kolvereid kirke


20.08.23 kl. 11.00 – Gravvik kirke

heart

Menighetsrådet arrangerer kirkekaffe og ser fram til å møte konfirmantjubilantene i sommer!

Tilbake