Konfirmantjubileum i Nærøy Menighet


Markeringen av 50-, 60- og 70- års konfirmantjubilanter i Nærøy menighet, vil bli gjort på en ny måte fra sommeren 2022.

 

Fra sommeren 2022 blir konfirmantjubilantene invitert til å delta på gudstjenester, men får ikke personlig skriftlig invitasjon sånn som det er gjort tidligere. Menighetsrådet vil heller ikke lenger være arrangør for middager eller andre sosiale sammenkomster.

Hver sommer kommer det til å bli satt av 4 gudstjenester, der jubilantene blir markert og får en liten oppmerksomhet fra menigheten.

I 2022 BLIR DET FØLGENDE DATOER:

07.08.22 kl. 11.00 – Foldereid kirke

14.08.22 kl. 10.45 - Salsbruket kirke

14.08.22 kl. 14.00 – Lundring kirke
(OBS! På grunn av restaurering i Kolvereid kirke i 2022, inviteres jubilantene fra Kolvereid også til Lundring)

28.08.22 kl. 11.00 – Gravvik kirke

heart

Menighetsrådet arrangerer kirkekaffe og ser fram til å møte konfirmantjubilantene i sommer!

Tilbake