Kirkeskipet på plass i Rørvik kirke


I forbindelse med ferdigstillelsen av ny kirke i Rørvik har det vært viktig for Vikna menighetsråd å ta med seg noe av historien fra gammelkirka inn i den nye kirken. 

 

I forbindelse med ferdigstillelsen av ny kirke i Rørvik har det vært viktig for Vikna menighetsråd å ta med seg noe av historien fra gammelkirka inn i den nye.Dette har medført at en del av designet på kirka gjenspeiler detaljer fra den gamle både innvendig og utvendig. I tillegg har vi med oss noen gjenstander fra gammelkirka som fortsatt vil være i daglig bruk i den nye kirka. Av disse gjenstandene vil vi nevne kirkespir, kirkeklokke, lysekrone, alterlysestaker, syv-armet lysestake. I tillegg har vi utstilt alterbildet fra gammelkirka på den historiske veggen i kirketorget.

Den siste viktige gjenstanden vi nå har fått på plass er kirkeskipet «Albatros» som ble gitt i gave til Rørvik kirke i 1961 av Kaia Severeide. Skuta var opprinnelig laget i Sverige i den tid Ingebrigt Østness var lensmann i Lierne. Østness kjøpte skuta på auksjon og fikk den rigget opp slik den er nå.

Albatros bar preg av lang fartstid som kirkeskip og var for så vidt kommet helskinnet gjennom brannen, men hadde tydelig behov for en opprusting av blant annet master og tauverk. Mye tauverk var løsnet på grunn av at det var sprøtt og tæret av tidens tann. Skuta var renset for røyklukt men det var fremdeles en del synlig sot på den.

Vi søkte etter lokal kompetanse på restaurering av seilskuter og fant etter anbefaling fra kirken i Namsos fram til Øystein Wisløff i Flatanger. De hadde restaurert et par kirkeskip i Flatanger tidligere. Wisløff har skiftet ut tauverk og reparert en del skader ellers. Han har også foretatt en del malingsarbeider.

Wisløff mener at riggen på skuta er laget av en person med meget god kompetanse på hvordan en slik bark er rigget. Han er ikke like imponert over måten skroget er laget på så han tror at båten er laget av en sjømann. Vikna menighetsråd vil veldig gjerne ha kontakt med personer som vet mer om historien bak barken Albatros som nå skal fortsette sin ferd som kirkeskip i Rørvik kirke i forhåpentligvis mange år.

Tilbake