Valøy kirke


Valøy kirke ble innviet 20. august 1972 av biskop Tord Godal.

Etter at det på 1940-tallet ble jobbet for å få et kapell i Valøya, uten at det lyktes å finansiere det, ble det i 1961 satt ned en arbeidskomite for å jobbe med saken. Tegninger ble utarbeidet av Arne Sørvik, Namsos. Men så ble saken lagt på is en stund. Kommunen sto foran en større skoleregulering, og det var muligheter for at skolehuset i Valøya ville bli ledig, og planene til Sørvik var basert på en kombinasjon av skole og kapell. I januar 1966 blir kapellsaken tatt opp på nytt. Nå var det avgjort at skolen i Valøya skulle legges ned, og tegningene måtte tilpasses dette. Det ble framlagt planer om både et frittstående klokketårn, og at tårnet ble innebygd i selve kapell. På grunn av manglende bevilgninger fra kommunen ble det i 1969 nedsatt et arbeidsutvalg som skulle se på en rimeligere løsning. Resultatet ble kapellet som det fremstår i dag. Nå har man gått bort fra begrepet kapell og derfor kalles den Valøy kirke.

TIlgjengelighet:

Adresse: Valøyveien 975, 7900 Rørvik.
Parkering: Ja.
HC-parkering:
Toalett:
HC-toalett:
Rullestoladkomst: 
Rullestolplass:
Teleslyngeanlegg:

Tilbake