Rørvik kirke


Rørvik kirke ble bygd og innviet i 1896 og ble plassert på den haug midt i Rørvik sentrum uten gravplasser rundt kirken. Denne haugen har naturlig nok på folkemunne fått navnet «Kjerkhaugen». Grunn til kirka ble gitt av kjøpmann Johan Berg og finansieringen ble i stor grad gjort mulig gjennom aktivt foreningsarbeid samt litt støtte fra kommunen.

 

1. mai 1940 falt det en bombe mellom kirkehaugen og Johan Bergs gate og kirken fikk betydelige skader. Hele det gamle tårnet ble kondemnert, men resten av kirkekroppen ble restaurert. Arkitekt Arne Sørvik ble satt på oppgaven og kirken i sin restaurerte form hadde et mer moderne og forenklet estetisk uttrykk utvendig.

18. februar 2012 ble kirka skadet i en brann og taksten anbefalte riving av kirka siden den var for sterkt røykskadet. Det ble utlyst en arkitektkonkurranse for å lage ny kirke i Rørvik og arkitektkontoret Pir 2 i Trondheim gikk av med seieren med bygget som de kalte Fugl Føniks. Planene ble prosjektert og lagt fram for finansiering i Vikna kommunestyre, men kommunestyret vedtok å ikke finansiere planene som forelå. Kirkelig fellesråd ble bedt om å nedskalere størrelsen på bygget og se på materialvalg med tanke på å få til en rimeligere løsning. De nye planene som da ble utarbeidet ble godtatt finansiert av Vikna kommunestyre.

Hovedentreprenør Birger Pedersen AS gikk i gang med byggingen av kirka i oktober 2018, og 22 desember 2019 ble nykirka innviet av biskop i Nidaros Herborg Finseth.

Tilgjengelighet:

Parkering: Ja.
HC-parkering: Det vil bli 2 stk. utenfor kirken når det blir asfaltert.
Toalett: Ja.
HC-toalett: Ja.
Rullestoladkomst: Ja, hovedinngangen.
Rullestolplass: Tilrettelegging ved behov.
Teleslyngeanlegg: Ja.

 

Tilbake