Gravvik kirke


Gravvik kirke er en langkirke bygd i 1875. Arkitekt Knut Grudt Laugen.

290 sitteplasser. Altertavle: ”Jesus for Pilatus” Peter Holst 1879. Prekestol: 1875. Orgel: Vestlandske orgelverksted 1975.

Tilgjengelighet: 

Parkering: Ja.
HC-parkering: Ja.
Toalett: Ja, i servicehus i nærheten av kirken.
HC-toalett: Ja, i servicehus i nærheten av kirken.
Rullestoladkomst: Ja, via hovedinngangen.
Rullestolplass: Ja, faste plasser.
Teleslyngeanlegg: Ja.

For mer informasjon om Gravvik kirke: https://kirkesok.no/kirke/175100401

Tilbake