Foldereid kirke


Foldereid kirke er en lang­kirke bygd i 1863. Res­taurert i 1963.

280 sitte­plasser. Alteravle: ”Jesus på korset. Maria og Johannes”, Sæther 1963. Orgel: Spigseth, 2002. Kirkeklokker: 2, O. Olsen, Nauen 1912 og en eldre klokke.

Tilgjengelighet:

Parkering: Ja.
HC-parkering: Ja.
Toalett: Ja.
HC-toalett: Nei.
Rullestoladkomst: Ja.
Rullestolplass: Tilrettelegging ved behov.
Teleslyngeanlegg: Ja.

For mer informasjon om Foldereid kirke: https://kirkesok.no/kirke/175100201

Tilbake