Ledig stilling som kantor/organist


Det er ledig stilling som organist/kantor i 100% stilling. Søknadsfrist 30. januar 2022.

 

Nærøysund Kirkelige Fellesråd er en del av Namdal prosti og består av 2 sokn; Nærøy og Vikna med totalt 11 kirker. Vi har 12 fellesrådsansatte og 3 prester. I tillegg har vi en vertsfellesrådsavtale med nabokommunen Leka, som er en ettsoknskommune og har en kirke. Vårt hovedkontor er plassert på Kolvereid.
Nærøysund er en kommune i Namdalen – midt på Norskekysten. Her bor nesten 10 000 personer. Omtrent halvparten av disse bor på de to kommunesentrene Kolvereid og Rørvik, mens resten bor i ulike grendesamfunn fordelt over hele kommunen. Vi har et rikt og variert kulturmiljø med mange lokale kor og korps rundt om i kommunen med behov for fagkompetanse. Kommunen har flyplass med flere daglige avganger mot Trondheim. Rørvik er anløpssted for Hurtigruta med avganger både nord- og sørover hver dag. Nærøysund er en kommune i vekst og utvikling. Vi er Norges største havbrukskommune og denne sektoren er drivkraften i lokal vekst. Kommunen har også mange arbeidsplasser innen IKT, service og handel.

Vi søker en dyktig, utadvendt person med god faglig kunnskap. Du må være selvstendig, men også kunne jobbe godt i samarbeid med andre. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

60% av stillingen er jobbing i fellesrådsområdet, og 40% av stillingen vil være rettet mot utleie til lokale kor/korps/musikkskole.

Kvalifikasjons krav
  • Medlemskap i Den norske kirke.
  • Kirkemusikalsk utdanning i henhold til tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for kantorer. Andre søkere med relevant utdanning eller erfaring vil bli vurdert.
  • Disponere egen bil.
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.
  • Politiattest må fremlegges ved tilsetting.
Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av lover og reglementer og tariffavtale for KAs tariffområde.

Kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Stillingen medfører medlemskap i KLP.

Det blir lagt opp til prøvespill i forbindelse med intervju til stillingen.

Søknad må sendes elektronisk via webcruiter

Opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig tilgjengelig, jfr. Offentlighetslovens § 25. Det er mulig å be om reservasjon.

Tilbake