Nærøy gamle kirke


En overbygd kirkeruin fra 1100-tallet. Bygd i romansk og anglosaksisk stil.

For mer informasjon om Nærøy gamle kirke: https://kirkesok.no/kirke/175100101

Tilbake