Steine kirke


Steine kirke er en langkirke bygd i 1911, mest lignende nygotisk stil. Arkitekt: Ole Scheistrøen.

300 sitteplasser. Altertavle: "Engelens møte med kvinnene i den tomme grav”, ca 1912.

Tilgjengelighet:

Parkering: Ja.
HC-parkering:Ja.
Toalett: Ja.
HC-toalett: Nei.
Rullestoladkomst: Ja, via en sideinngang.
Rullestolplass: Tilrettelegging ved behov.
Teleslyngeanlegg: Ja.

For mer informasjon om Steine kirke: https://kirkesok.no/kirke/175100701

Tilbake