Garstad kirke


"Der udi er 4 kirker, og skal bygges den femte til paa Vigten, hvilke af to præster betienes skulde. Vigtens kirke bliver liggende fra Hovedkirken 1 og en half mile udi Nordvest."

Fra en beskrivelse av kirkestellet i Nummedahls len står det følgende om Nærøe Prestegjeld i 1589.
Og tre år etter, på allehelgensdag 1 november 1592 ble den første kirken på Garstad innviet.

Det er ikke funnet dokumentasjon på størrelse eller utseende på den første kirken som ble bygd, og man vet lite om hva som skjedde med bygningen de første 200 åra. Det er dokumentert en del reperasjoner og tilbygginger i perioden, men ingenting om at det er bygd et helt nytt bygg. En går derfor ut i fra at den kirka som brant den 20 januar 1854, etter et lynnedslag, var den opprinnelige kirka som ble bygd.Det var sannsynligvis allerede planer om en ny kirke da kirka brant, fordi tegninger og planer kom veldig fort til behandling, og nykirka sto ferdig til innvielse 4 juli 1856. Det spørs også om man ikke tyvstartet byggingen før planene var endelig godkjent?

Det ble utført en mindre restaurering av nykirka rundt århundreskiftet, og rundt 1950 blir det nødvendig med enda en restaurering. Etter blant annet en ombygging av tårnet og en god del utbedringer og forandringer innvendig, ble kirka innviet på nytt 16 mai 1954 av biskop Arne Fjellbu.

Alterduken og antependiet (forhenget foran på alteret) er sydd og brodert av Randi Storsul. På antependiet er det brodert et eldgammelt kristent symbol, inne i en krans. Symbolet er sammensatt av bokstavene J H S. De står for den latinske teksten "Jesus Hominum Salvator", som betyr "Jesus Menneskenes Frelser".

De store lysestakene er innkjøpt av Menighetsrådet i prest Leon Breiviks tid. Det samme ble to blomstervaser i sølv. 7-armet lysestake ble kjøpt inn i 1960.

Altertavla er malt av Maren Sverdrup. Det er en kopi av Adolf Tiedemands "Jesu dåp". Den er fra 1890- åra.

Piano ble anskaffet i 1984 etter initiativ fra Garstad Blandakor, som også sto for en stor del av finansieringen. Vikna Sparebank, Vikna kommune og Vikna Menighetsråd bidro også til finansieringen.

Døpefat og mugge ble gitt av familien Kirkeby-Garstad, samt Arnold J. Horseng og Alfred Horseng Lyngsnes.

I forbindelse med restaureringen på 1950-tallet ble himlingen i kirka dekorert. Arbeidet ble gjort av konservator Ola Sæter.

Orgelet ble bygd av Brødrene Torkildsen i Åsen, og ble sannsynligvis tatt i bruk i 1935. Første ansatte organist var Hanna Bondø, med Ragnvald Horseng som belgtrøer.

Skipet ble bygd av Johan Ingebrigtsen Settenøy. Det ble kjøpt og gitt til kirka av Synnøve og Leon Breivik, samt familien Dahle ved Thomas, Atle, Darre, Gisle H., Thor, Margrethe og Petter Dahle.

Kirkeklokka som brukes i dag, ble gitt av Vikna Sparebank ved bankens 50-års jubileum i 1908. Den skal ha kosta kr 850,- og har denne inskripsjonen:

LAND LAND LAND
HØR HERRENS ORD Jer. 22.29
FORÆRET AV VIKTENS SPAREBANK.
AS Baklandets Støberi og Mek. Værksted, Trondhjem 1908.

Tilgjengelighet:

Parkering: Ja.
HC-parkering: Ja.
Toalett: Ja.
HC-toalett: Ja, i kirkens hovedplan.
Rullestoladkomst: Ja, via hovedinngangen.
Rullestolplass: Tilrettelegging ved behov.
Teleslyngeanlegg: Ja.

For mer informasjon om Garstad kirke: https://kirkesok.no/kirke/175000101

 

Tilbake