En jobb nært på - hele livet!


Søk jobb i kirken!
Sjekk ut jobbikirken.no – en nettside for deg som er interessert i å utforske kirken som arbeidsplass!

 

Diakon

Foran tittelen diakon kan det stå både ungdoms-, institusjons-, sjømanns-, student-, kyst-og gate-, og mye mer. En ting er sikkert: diakonen jobber tett på menneske. Bli bedre kjent med diakonyrket på jobbikirken.no
 

Kateket

Kjenner du noen som kunne passet som kateket? Kateketen er historiefortelleren av all kunnskap til alle i kirken. Gjennom fortellinger, opplevelser, ritualer og lek skal kateketen nå barn, unge og voksne. Bli bedre kjent med kateketyrket på jobbikirken.no
 

Prest

Som prest knytter en bånd mellom kirkelige handlinger og menneskers hverdag. Høres det ut som noe for en du kjenner? Utforsk presteyrkets mange oppgaver på jobbikirken.no
 

Kantor

Orgelmusikk, piano, solosang, barnekor, kirkekor, julekonserter eller søndagsgudstjenester. I kirken kommer musikkglede i mange forskjellige former. Som kantor er du med på å skape dem. Kjenner du en som kunne passe i den yrket? Les mer på jobbikirken.no


Her kan du ta en uformell test "Hvem er du i kirken?"


HER KAN DU OGSÅ SE EN VIDEO OM HVORDAN DET ER Å JOBBE I KIRKEN.

 

Tilbake