Foldereid Barnegospel


Foldereid Barnegospel består av barn fra førskolealder og oppover.
Øvingstid: Annenhver torsdag kl. 14.00-15.30 på Foldereid skole.

 

På øvelsene til Foldereid Barnegospel serveres det forskjellig frukt, det er en liten andakt/fortelling, kanskje litt nummertrekking og selvfølgelig masse sang. De bruker å delta på gudstjenester, adventskonserter m.m.. Vil du vite mer om barnegospelen kan du ta kontakt med:
Eldrid S. Ramstad tlf.: 90400049 eller e-post: er267@kirken.no.

Tilbake