Oppdaterte retningslinjer for kirkene i korona-tider


Gjeldende regler ble oppdatert 7. juli. Nå gjelder avstandskravet 1-meter fra skulder til skulder i alle retninger for alle som ikke tilhører samme husstand. Kirkenes varierende størrelser vil fremdeles i en viss grad legge noen begrensninger på kirkens aktiviteter og arrangement.

 

Begravelser kan gjennomføres med inntil 400 deltakere i faste, tilviste plasser hvis avstandskravet på 1 meter kan ivaretas. Merk at seremonirommets størrelse overstyrer antall personer – avstandskravet må ivaretas.

Gudstjenester: Kan gjennomføres med inntil 400 deltakere hvis avstandskravet på 1 meter ikke setter lavere begrensning på hvor mange som får plass i lokalet.

Dåp: Planlagte dåpssermonier avvikles som avtalt. Har du spørsmål om dåp, datoer eller andre ting knyttet til dette? Ta kontakt på ie447@kirken.no

Begravelser: Kan gjennomføres med inntil 400 deltakere hvis avstandskravet på 1 meter ikke setter lavere begrensning på hvor mange som får plass i lokalet.

Generelle anbefalinger/regler for arrangement i kirken:

  • Personer som ikke bor sammen skal holde minst 1 meters avstand målt fra skulder til skulder i alle retninger.
  • Det anbefales bruk av munnbind av alle deltakere, og alle ansatte og begravelsesbyrå skal benytte munnbind. 
  • Seremonirommets størrelse overstyrer antall personer – avstandskravet må ivaretas.
  • Lokale bestemmelser kan overstyre bestemmelsene hvis det oppstår lokale smitteutbrudd.

Smittevernet ved gudstjenester og kirkelige handlinger bygger på seks hovedprinsipper: 

  1. Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger.
  2. Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold.
  3. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
  4. God avstand mellom alle som deltar.
  5. Tilstrekkelig bemanning til stede. 
  6. Begrense antallet sosiale kontakter. 

Det settes krav til at arrangøren skal ha oversikt over hvem som er tilstede, for å kunne bistå ved eventuell senere smittesporing. Derfor blir det ført deltakeriste med navn og telefonnummer over hvem som deltar på alle arrangementer. Listen slettes etter 14 dager. 

Smittevernveileder Bransjestandard for Den norske kirke

Alle ansatte har gjennomført opplæring i gjennomføring og håndtering av smitteverntiltak. 

Tilbake