Håndtering av koronasituasjonen, oppdatert 14.05.20


Det er nå kommet nye bestemmelser for gudstjenester og kirkelige handlinger hvor det åpnes for at vi kan gjenåpne kirkene våre igjen. I Nærøysund er planen å gjenåpne med gudstjeneste søndag 24. mai. 

 

 

Kirkerådet har kommet med en veileder for å ivareta smittevernhensyn for gudstjenester og kirkelige handlinger. Gjenåpningen av kirkene kan skje under forutsetninger av at vi ivaretar smitterverntiltak og forholder oss til pålagte begrensinger når det gjelder antall deltakere:

  • Maks 50 personer (i tillegg til medvirkende)
  • Minimum 1 meter mellom hver person
  • Seremonirommets størrelse overstyrer ant. Personer – avstandskravet må ivaretas
  • Lokale bestemmelser kan overstyre bestemmelsene hvis det oppstår lokale smitteutbrudd

Vi ber alle dåpsfamilier om å ta direkte kontakt med kirkekontoret for å avtale nærmere pga. antallsbegrensingene. Det vil kun være muligheter for en dåp pr. gudstjeneste. Det kan i noen situasjoner bli aktuelt med egne dåpsgudstjenester hvis flere familier ønsker dåp på samme dag. 

Vi vil foreta oppmålinger i hvert kirkebygg for å beregne hvor mange personer vi kan tillate i hver kirke. Dette arbeidet pågår i disse dager.

Smittevernet ved gudstjenster og kirkelige handlinger bygger på fire hovedprinsipper: 

  1. 1. Syke personer skal ikke delta eller være tilstede
  2. 2. Gode rutiner for håndhygiene og renhold
  3. 3. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer
  4. 4. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

Det settes krav til at arrangøren skal ha oversikt over hvem som er tilstede, for å kunne bistå ved. evt. senere smittesporing. Dermed blir det ført navneliste over hvem som er tilstede på alle arrangementer. Listen slettes etter 10 dager. 

Alle ansatte har gjennomført opplæring i gjennomføring og håndtering av smitteverntiltak. 

 

Tilbake