Oppdaterte retningslinjer pr. 23. februar 2021 for kirkene i korona-tider


Fra 23. februar er den nasjonale Covid-19-forskriften endret slik at kirken kan ta imot inntil 100 deltakere i faste, tilviste plasser. Merk at seremonirommets størrelse overstyrer antall personer – avstandskravet må ivaretas.

 

Gudstjenester: 
Deltakere sitter på faste, anviste plasser.
- Bortsett fra nødvendige toalettbesøk, natteverd ol. bør unødvendig bevegelse i rommet unngås.
- Deltakerne registreres ved ankomst, listene tas vare på i 14 dager før de slettes.
- Ofring skjer kun via VIPPS.

Dåp: 
I påmeldingsmodulen vår ligger nå aktuelle datoer ute. Vær obs på at i de mindre kirkene kan det bli egne dåpsgudstjenester etter gudstjenesten, hvis man ser at det kan bli vanskelig å overholde antallsbegrensningene. Dere får eventuelt vite om dette i god tid før dåpen. Har du spørsmål om dåp, datoer eller andre ting knyttet til dette? Ta kontakt på ie447@kirken.no

Begravelser: 
Pga. antallsbegrensningene på inntil 100 deltakere i de største kirkene bes de pårørende om å invitere og lage en liste over deltakere til begravelsen. En slik forhåndsutfylt liste vil hindre at folk skal bli avvist i kirkedøren.

Generelle anbefalinger/regler for arrangement i kirken:

  • Minimum 1 meter mellom hver person (hvis de ikke er fra samme husstand)
  • Minimum 2 meter mellom hver person ved salmesang/allsang innendørs. (målt fra skulder til skulder)
  • Seremonirommets størrelse overstyrer antall personer – avstandskravet må ivaretas.
  • Lokale bestemmelser kan overstyre bestemmelsene hvis det oppstår lokale smitteutbrudd.

Smittevernet ved gudstjenester og kirkelige handlinger bygger på seks hovedprinsipper: 

  1. Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger.
  2. Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold.
  3. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
  4. God avstand mellom alle som deltar.
  5. Tilstrekkelig bemanning til stede. 
  6. Begrense antallet sosiale kontakter. 

Det settes krav til at arrangøren skal ha oversikt over hvem som er tilstede, for å kunne bistå ved eventuell senere smittesporing. Derfor blir det ført navneliste over hvem som deltar på alle arrangementer. Listen slettes etter 14 dager. 

Alle ansatte har gjennomført opplæring i gjennomføring og håndtering av smitteverntiltak. 

Tilbake